Laji-info

Asetaito cup 2024 ratkotaan yhteenlaskemalla osallistujien vuoden 2024 parhaat kivääri-, haulikko- ja pistoolitulokset, lajista riippumatta. Kilpailuun pääsee siis mukaan osallistumalla minkä tahansa yhden aseen yksilöampumalajin viralliseen ampumakilpailuun tahansa. Osallistua voi niin Suomen ampumaurheiluliiton, Metsästäjäliiton, Reserviläisurheiluliiton kuin muiden pienempienkin toimijoiden eri lajien kilpailutuloksilla.

Tälle sivulle on koottu infoa sekä linkkejä eri ampumalajeista, joiden kilpailuihin osallistumalla pääsee mukaan myös Asetaito cup 2024 -kilpailuun. Oheinen listaus ei ole ehdoton vaan osallistua voi minkä tahansa virallisen yksilöampumalajin kilpailutuloksella, jossa käytetään yhtä asetta (kivääri, haulikko, pistooli). 

Eri lajien kilpailujen ajankohdat löydät parhaiten liittojen tapahtumakalentereista:
Ampumaurheiluliitto
Metsästäjäliitto

Practical-ammunta
Reserviläisurheiluliitto

LAJIESITTELY

Haulikkolajit

Metsästyshaulikko
Ase: 2-piippuinen haulikko
Ampumasuoritus: Ampuja ampuu kahdeksalta eri ampumapaikalta yhtä radan laidoilla olevista torneista radan poikki heitettävää kiekkoa.

Metsästystrap
Ase: 1-piippuinen, 2-piippuinen, pumppu tai puoliautomaatti
Ampumasuoritus: Ampuja ampuu viideltä eri paikalta yhtä poislentävää kiekkoa kerrallaan. Kiekko lentää vaihtelevassa kulmassa 60-asteen sektorilla.

Practical
Ase: Pumppu- tai puoliautomaattihaulikko
Ampumasuoritus: Ampumamatka, käytettävät maalit ja ampumasuoritus vaihtelevat jokaisessa ampumatehtävässä/stagella. Ampuja ampuu paikallaan olevia ja liikkuvia pahvi-, metalli- ja kiekkomaaleja valitsemassaan järjestyksessä. Pisteet suhteutetaan suorituksessa käytettyyn aikaan, joista muodostuu ampujan tulos. Ampumasuoritukseen kuuluu olennaisena osana aseen tehokas käsittely kuten lataaminen.

Skeet
Ase: Haulikko, 2-piippuinen tai puoliautomaatti
Ampumasuoritus: Ampuja ampuu kahdeksalta eri ampumapaikalta yhtä tai kahta radan laidoilla olevista torneista radan poikki heitettävää kiekkoa.

Compak Sporting
Ase: Haulikko, 2-piippuinen, pumppu tai puoliautomaatti
Ampumasuoritus: Ampuja ampuu viideltä eri ampumapaikalta yhtä tai kahta kiekkoa, jotka lentävät oikealta vasemmalle ja vasemmalta oikealle sekä suoraan poispäin. Lisäksi voidaan käyttää jäniskiekkoja sekä suoraan ylös nousevia kiekkoja. Radan kiekkoja ja lentokulmia muutetaan säännöllisesti.

Sporting
Ase: Haulikko, 2-piippuinen, pumppu tai puoliautomaatti
Ampumasuoritus: Ammunta tapahtuu maastoon rakennetulla radalla, jossa on useita ampumarasteja. Rastit vaihtelevat eri radoilla ja eri ampumakerroilla. Jokaisella rastilla on eri tavalla ammuttavia kiekkoja, jotka saattavat olla hyvin läheltä ammuttavia, toiset taas kauempaa. Kiekot voivat olla erivärisiä ja erikokoisia. Ampuja ampuu kerrallaan yhtä tai kahta kiekkoa. Sporting-ammunnassa voidaan käyttää myös niin sanottua jäniskiekkoa, joka pomppii maata pitkin.

Automaattitrap
Ase: Haulikko, 2-piippuinen tai puoliautomaatti
Ampumasuoritus: Ampuja ampuu poispäin lentävää kiekkoa. Kiekko lähtee välittömästi ampujan kutsusta ja se voi lentää ampumasuuntaan nähden 0-45 asteen kulmassa, joko oikealle tai vasemmalle. Kiekon korkeus voi vaihdella puolentoista ja kolmen metrin välillä. Lentomatka on 76 metriä. Ampujalla on käytössä kaksi patruunaa yhtä kiekkoa kohden.

Kaksoistrap
Ase: Haulikko, 2-piippuinen tai puoliautomaatti
Ampumasuoritus: Ampuja ampuu yhtä aikaa kahta poispäin lentävää kiekkoa. Kiekot lentävät ennalta määrätyissä kulmissa ja korkeuksissa.

Kansallinen trap
Ase: Haulikko, 2-piippuinen tai puoliautomaatti
Ampumasuoritus: Ampuja ampuu yhtä poispäin lentävää kiekkoa, joka voi lentää ampumasuuntaan nähden 0-30 asteen kulmassa, joko oikealle tai vasemmalle. Kiekon korkeus vakio, joka asetetaan välille 2-3 metriä. Lentomatka on 50 metriä. 

Trap
Ase: Haulikko, 2-piippuinen tai puoliautomaatti
Ampumasuoritus: Ampuja ampuu poispäin lentävää kiekkoa, jonka lentosuuntaa ja korkeutta hän ei tiedä etukäteen. Kiekko lentää ampumasuuntaan nähden 0-45 asteen kulmassa, joko oikealle tai vasemmalle. Kiekon korkeus voi vaihdella puolentoista ja kolmen metrin välillä. Ampujalla on käytössään kaksi patruunaa jokaista kiekkoa kohden, finaalissa yksi.

Kiväärilajit

10m ilmakivääri
Ampumamatka: 10m
Ase: Puristetulla ilmalla tai kaasulla toimivat kiväärit.
Kilpailusuoritus: 60 laukausta 75 minuutisssa tauluun, jonka kympin halkaisija on 0,5mm. Ammunta tapahtuu ”vapaalta kädeltä” ja seisten ilman tukea. 

10m ilmakivääri 3-asentoinen
Ampumamatka: 10m
Ase: Puristetulla ilmalla tai kaasulla toimivat kiväärit.
Kilpailusuoritus: Yhteensä 60 laukausta kolmesta eri asennosta (polvi, makuu, pysty). 20 laukausta per asento.

50m kivääri makuu
Ampumamatka: 50m
Ase: Pienoiskivääri
Kilpailusuoritus: 60 laukausta makuulta 50 minuutissa

50m kivääri 3-asentoinen
Ampumamatka: 50m
Ase: Pienoiskivääri
Kilpailusuoritus: Yhteensä 120 laukausta. 40 polvelta, 40 makuulta ja 40 pystystä.

300m kivääri makuu
Ampumamatka: 300m
Ase: Max 8mm kaliberin kivääri
Kilpailusuoritus: 60 laukausta makuulta 60 minuutissa

300m kivääri 3-asentoinen
Ampumamatka: 300m
Ase: Max 8mm kaliberin kivääri
Kilpailusuoritus: Yhteensä 120 laukausta. 40 polvelta, 40 makuulta ja 40 pystystä. Ampuma-aika 3 tuntia. Naiset ampuvat 3×20 laukausta. Ampuma-aika 2 tuntia.

300m vakiokivääri
Ampumamatka: 300m
Ase: Max 8mm kaliberin vakiokivääri
Kilpailusuoritus: Yhteensä 60 laukausta. 20 polvelta, 20 makuulta ja 20 pystystä. Ampuma-aika 2 tuntia. 

10m liikkuva maali
Ampumamatka: 10m
Ase: Jousi-, CO2- tai paineilmatoiminen kivääri.
Kilpailusuoritus: Yhteensä 60 tai 40 laukausta sivuttain liikkuvaan maaliin. Maali liikkuu 5 metrin matkan joko 5 tai 2,5 sekunnissa. Ampuja ampuu yhden laukauksen per suoritus. Ampuminen suoritetaan seisaaltaan ilman tukea.

50m liikkuva maali
Ampumamatka: 50m
Ase: .22 kaliberin pienoiskivääri
Kilpailusuoritus: Yhteensä 60 tai 40 laukausta sivuttain liikkuvaan maaliin. Maali liikkuu 10 metrin matkan joko 5 tai 2,5 sekunnissa. Ampuja ampuu yhden laukauksen per suoritus. Ampuminen suoritetaan seisaaltaan ilman tukea.

Metsästyshirvi
Ampumamatka: 100
Ase: Metsästyskäyttöön hyväksytty kivääri
Kilpailusuoritus: Ensin ammutaan 4 laukausta seisovaan ja sitten 6 juoksevaan hirvitauluun. Seisovan hirven 4 laukauksen ampumiseen on aikaa 60 sekuntia. Juoksevan hirven ammunta suoritetaan kertalaukauksina.

Metsästysluodikko
Ampumamatka: 100m
Ase: Metsästyskäyttöön hyväksytty kivääri
Kilpailusuoritus: Metsästysluodikko jäljittelee kanalinnun metsästystä. Lajissa ammutaan paikallaan olevaan metsonkuvaan seisten ja makuulta. Kilpailu käsittää kaksi 5 laukauksen sarjaa – ensimmäinen makuulta ja toinen pystystä. Molemmissa ainoastaan hihnatuen käyttö on sallittu. Ampuma-aika sarjaa kohti on 2 minuuttia.

Ilmahirvi
Ampumamatka: 10m
Ase: Ilmakivääri
Kilpailusuoritus: 20 yksittäislaukausta hirvikuvioon, joka liikkuu kahden metrin levyisen ampuma-aukon läpi 5 sekunnissa, jonka aikana on ammuttava.

Ilmaluodikko
Ampumamatka: 10m 
Ase: Ilmakivääri
Kilpailusuoritus: 20 laukausta seisten viiden metsokuvion tauluun.

Pienoishirvi
Ampumamatka: 50m 
Ase: .22lr pienoiskivääri
Kilpailusuoritus: 20 laukausta sivuttain liikkuvaan maaliin. Maali liikkuu 10 metrin matkan 5 sekunnissa. Ampuja ampuu yhden laukauksen per suoritus.

Pienoisluodikko
Ampumamatka: 50m 
Ase: .22lr pienoiskivääri
Kilpailusuoritus: 20 laukausta seisten tyyliteltyyn metsotauluun.

Practical
Ase: Kivääri, Pistoolikarbiini tai pienoiskivääri
Kilpailusuoritus: Ampumamatka, käytettävät maalit ja ampumasuoritus vaihtelevat jokaisessa ampumatehtävässä/stagella. Ampuja ampuu paikallaan olevia ja liikkuvia pahvi- ja metallimaaleja valitsemassaan järjestyksessä. Pisteet suhteutetaan suorituksessa käytettyyn aikaan, joista muodostuu ampujan tulos. Ampumasuoritukseen kuuluu olennaisena osana aseen tehokas käsittely, liikkuminen, eri asennoista ampuminen ja ampumanopeus.

Pistoolilajit

10m ilmapistooli
Ampumamatka: 10m
Ase: ponneaineena paineilmaa tai hiilidioksidia käyttävä ilmapistooli
Kilpailusuoritus: 60 tai 40 kilpalaukausta ilmapistoolitauluun yhtä käyttä käyttäen.

25m olympiapistooli
Ampumamatka: 25m
Ase: .22 kaliberin puoliautomaattipistooli
Kilpailusuoritus: 60 kilpalaukausta yhtä kättä käyttäen. Taulut ovat sarjoissa näkyvissä joko 8, 6 tai 4 sekuntia, jonka aikana ampuja ampuu yhteensä viisi laukausta, yhden laukauksen per taulu.

25m pistooli
Ampumamatka: 25m
Ase: .22 kaliberin puoliautomaattipistooli
Kilpailusuoritus: Kilpailu on kaksiosainen sisältäen tarkkuus- ja pikaosiot. Tarkkuusosiossa ammutaan 30 laukausta tarkkuusammuntaa pistoolitauluihin ilman varsinaista aikapainetta (aikaa 5 minuuttia per viiden laukauksen sarja). Tämän jälkeen ammutaan 30 laukausta pikaosaa Olympiapistoolitauluun, jossa taulu on näkyvissä kolmen sekunnin ajan kutakin yksittäislaukausta kohti ja sitten piilossa seitsemän sekuntia. Ammunta suoritetaan yhtä kättä käyttäen.

50m pistooli
Ampumamatka: 50m
Ase: .22 kaliberin pistooli jonka saa ladata vain yhdellä patruunalla
Kilpailusuoritus: 60 kilpalaukausta pistoolitauluun 90 minuutin aikana. Ammunta suoritetaan yhtä kättä käyttäen.

25m isopistooli
Ampumamatka: 25 metriä
Ase: 7,62-9,65 mm kaliberin pistooli tai revolveri
Kilpailusuoritus: Kilpailu on kaksiosainen sisältäen tarkkuus- ja pikaosiot. Tarkkuusosiossa ammutaan 30 laukausta tarkkuusammuntaa pistoolitauluihin ilman varsinaista aikapainetta (aikaa 5 minuuttia per viiden laukauksen sarja). Tämän jälkeen ammutaan 30 laukausta pikaosaa Olympiapistoolitauluun, jossa taulu on näkyvissä kolmen sekunnin ajan kutakin yksittäislaukausta kohti ja sitten piilossa seitsemän sekuntia. Ammunta suoritetaan yhtä kättä käyttäen.

25m vakiopistooli
Ampumamatka: 25m
Ase: .22 kaliberin puoliautomaattipistooli
Kilpailusuoritus: Pistoolitauluun yhtä kättä käyttäen neljä viiden laukauksen sarjaa kolmessa eri ampuma-ajassa, 150 sekuntia, 20 sekuntia ja 10 sekuntia.

10m olympiailmapistooli
Ampumamatka: 10m
Ase: Viidesti laukeava ilmapistooli
Kilpailusuoritus: 60 kilpalaukausta yhtä kättä käyttäen. Taulut ovat sarjoissa näkyvissä joko 10, 8 tai 6 sekuntia, jonka aikana ampuja ampuu yhteensä viisi laukausta, yhden laukauksen per taulu.

Perinnepistooli 25m koulu
Ampumamatka: 25m
Ase: Vähintään 6,35 mm kaliiperinen sotilas- tai palveluskäyttöön ennen vuotta 1945 suunniteltu pistooli tai -revolveri.
Kilpailusuoritus: 30 laukausta 30 minuutin aikana pistoolitauluun. Ammunta suoritetaan yhtä kättä käyttäen.

Perinnepistooli 25m kuvio
Ampumamatka: 25m
Ase: Vähintään 6,35 mm kaliiperinen sotilas- tai palveluskäyttöön ennen vuotta 1945 suunniteltu pistooli tai -revolveri.
Kilpailusuoritus: 15 ”heittolaukausta”, joissa taulu on näkyvissä 3 sekuntia jokaista laukausta kohti. 15 pikalaukausta viiden laukauksen sarjoina, jossa ampumaaikaa on 15 sekuntia per sarja. Tauluna käytetään SAL:n kuviotaulua. Ammunta suoritetaan yhtä kättä käyttäen.

Perinnepistooli 50m
Ampumamatka: 50m
Ase: Vähintään 6,35 mm kaliiperinen sotilas- tai palveluskäyttöön ennen vuotta 1945 suunniteltu pistooli tai -revolveri.
Kilpailusuoritus: 30 laukausta 30 minuutin aikana kuviotauluun. Ammunnassa saa käyttää kahden käden ampumaotetta sekä niskahihnaa.

Pistoolipika-ammunta
Ampumamatka: 25m
Ase: Vakio- tai isopistooli puoliautomaattipistooli
Kilpailusuoritus: 60 laukausta yhteen olympiapistoolitauluun seuraavasti
4×5 laukauksen sarja, aikaa 10 sek/sarja
4×5 laukauksen sarja, aikaa 8 sek/sarja
4×5 laukauksen sarja, aikaa 6 sek/sarja

IDPA
Ase: Puoliautomaattipistooli tai revolveri
Kilpailusuoritus: Ampumamatka ja ampumasuoritus vaihtelevat jokaisessa ampumatehtävässä. Ampuja ampuu paikallaan olevia ja liikkuvia maaleja paikaltaan sekä liikkeestä. Pisteet suhteutetaan suorituksessa käytettyyn aikaan, joista muodostuu ampujan tulos. Ampumasuoritukseen kuuluu olennaisena osana aseen tehokas käsittely, liikkuminen, eri asennoista ampuminen ja ampumanopeuden suhteuttaminen osumatarkkuuteen.

Practical
Ase: Puoliautomaattipistooli tai revolveri
Kilpailusuoritus: Ampumamatka, käytettävät maalit ja ampumasuoritus vaihtelevat jokaisessa ampumatehtävässä/stagella. Ampuja ampuu paikallaan olevia ja liikkuvia pahvi- ja metallimaaleja valitsemassaan järjestyksessä. Pisteet suhteutetaan suorituksessa käytettyyn aikaan, joista muodostuu ampujan tulos. Ampumasuoritukseen kuuluu olennaisena osana aseen tehokas käsittely, liikkuminen, eri asennoista ampuminen ja ampumanopeus.

Steel Challenge
Ase: Puoliautomaattipistooli tai revolveri
Kilpailusuoritus: Ampujaa ampuu ennalta määritetyillä etäisyyksillä olevia metallimaaleja pääasiassa paikallaan seisten. Aseluokasta riippuen ase joko vedetään kotelosta tai ampumasuoritus alkaa ase valmiiksi kädessä. Tulos määräytyy yhteelaskemalla eri ampumasuorituksiin käytetty aika. Pienin kokonaisaika voittaa.