Käytännön kivääri – kivääriammunnan kurssikokonaisuus

Käytännön kivääri

Käytännön kivääri koulutuskokonaisuus on suunnattu toiminnallista urheiluammuntaa harrastaville sekä asetta työtehtävissään kantaville. Käytännön kiväärin tavoite on tarjota ampujille tarvittava tieto sekä taito aseensa laadukkaaseen käyttämiseen niin perus ampumisessa kuin ampumataidon soveltamisessakin haastavissa tilanteissa. Koulutuksen pääpaino on tehokkaissa ja laadukkaissa tekniikoissa, jotka soveltuvat sellaisinaan sekä työelämään että ampumaurheiluun. Kokonaisuus koostuu seuraavista moduuleista:

Ampumatekniikka
Tässä koulutuksessa keskitytään erinomaisen ampumatekniikan hallitsemiseen. Ampujat oppivat sijoittamaan ampumansa luodit tarkoituksenmukaisesti ja tarkasti. Erinomainen ampumatekniikka rakentaa pohjan kaikelle muulle ampumiseen liittyvälle.
Kesto: 8 tuntia.

Käsittelytekniikka
Tässä koulutuksessa pääpaino on ampujan käyttämän aseen tehokkaassa hallitsemisessa. Ampujat oppivat perinpohjin asejärjestelmänsä käsittely- ja manipulointitekniikat.
Kesto: 8 tuntia.

Tilanneharjoittelu
Tilanneharjoittelu-kursseilla ampujat oppivat soveltamaan aiemmin oppimaansa ampuma- ja käsittelytekniikkaa monipuolisissa ja haastavissa tilanteissa. Tilanneharjoittelu-moduuli koostuu useista eri kursseista, joista jokainen on räätälöity tiettyyn toimintaympäristöön. Tutuksi tulevat esimerkiksi liikkuminen & liikkeestä ampuminen, hämärä- ja pimeätoiminta, suojan käyttö, toiminta siviilivarustuksessa sekä haastavat ampuma-asennot ja tilanteet.
Kesto: kurssikohtainen toimintaympäristöstä riippuen.

Ilmoittautuminen & kurssikohtainen lisäinfo koulutuskalenteristamme täältä!

Kurssille on mahdollista vuokrata käyttöön ase ja patruunat. Asevuokra koko kurssin ajalle on 30€, patruunat kulutuksen mukaan. Asevuokra ja patruunat laskutetaan kurssin jälkeen. 

Vaatimukset Ampuma- ja Käsittelytekniikka kursseille osallistumiseen:

  • Turvallinen aseenkäsittelytaito (esim. Turvallisen ampujan status tai ammatin kautta saatu ampuma-asekoulutus)
  • Nuhteeton tausta

Vaatimukset käytännönharjoittelu-kursseille osallistumiseen:

  • Hyväksytysti suoritetut Ampuma- ja Käsittelytekniikkakurssit. Tai vastaavat muun toimijan Toiminnallisen / Taktisen kivääriammunnan 1-2 kurssit (ATC, Infinity Tactics, Osuva…)
  • Turvallinen aseenkäsittelytaito (esim. Turvallisen ampujan status tai ammatin kautta saatu ampuma-asekoulutus)
  • Nuhteeton tausta